Loading...
Zrównoważony rozwój

 

 
 

„Polska na gazie łupkowym. Lokalne perspektywy globalnego biznesu” - W 190 rocznicę narodzin Ignacego Łukasiewicza, pioniera wydobycia nafty, zapoczątkowano dialog pomiędzy przedstawicielami przemysłu naftowego, władzami a społecznościami lokalnymi.

Inauguracji projektu towarzyszyła wystawa plenerowa poświęcona pionierom przemysłu naftowego i gazowego na ziemiach polskich.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął minister skarbu.

 All works